Učbenik za citre v več delih za standardno uglasitev

Citre 1 (osnove igranja)
Citre 2 (2. in 3. lega, menjava leg)
Citre 3 (C-struna na ubiralki v dveh ključih, terce, sekste)
Citre 4 (zvočne barve, artikulacija, vezave, stopnje, trizvoki, kadence)
Citre 5 (povezovanje tonov, glasbeni okraski, novejše tehnike igranja)

NAROČILO

Druge notne izdaje

Dva nokturna
(Črt Sojar Voglar) za duet citer

Amarilis
(Irena Anžič) / Zvezdasti janež (Sašo Vollmaier) za duo violina in diskantne citre